Blog Datum: 29-09-2017

Btw voor starters

Btw is een van de meest complexe belastingsoorten waar je als startend ondernemer bijna direct mee te maken krijgt. Maar wat is btw nu eigenlijk? Wat moet je als ondernemer vastleggen als het gaat om btw? En wanneer moet je btw-aangifte doen?

Een paar praktische punten voor de startende zzp’er of mkb’er.

Wat is btw?
De btw is geregeld in de wet op de omzetbelasting. De term omzetbelasting zegt al meer dan btw, want in feite betaal je belasting over de omzet die je behaalt met je onderneming.

Aan de andere kant betaal je btw over je zakelijke inkopen. De btw hierop kun je weer aftrekken van de btw die je betaalt over je omzet: je verrekent zo dus de btw.

Welke tarieven zijn van toepassing
In Nederland geldt een standaard btw-tarief van 21%. Uitzonderingen hierop zijn goederen zoals geneesmiddelen, voedingsmiddelen, kunst en boeken, waarvoor (op dit moment) een tarief geldt van 9%.

Er zijn ook diensten die belast zijn met 9%, zoals reparatie van kleding, de kapper, werkzaamheden aan woningen, reparatie van fietsen, aanbieden van logies of kampeerplaatsen, sport en sauna.

Tenslotte is een 0% tarief van toepassing wanneer je goederen exporteert naar het buitenland. De regels bij export en import van goederen en diensten zijn behoorlijk complex. Ga je importeren en/of exporteren? Raadpleeg in dat geval je NOAB-belastingadviseur en vraag zijn advies.

Je eerste aangifte doen
Voor startende ondernemers geldt de zogenaamde eerste aangifte starters. Deze ontvang je na inschrijving van je onderneming bij de Kamer van Koophandel en aanvraag van je btw-nummer.

Hierna krijg je inloggegevens van de Belastingdienst zodat je je aangifte digitaal kunt doen. Het is belangrijk om deze eerste aangifte te doen, ook al heb je nog geen omzet of kosten. De belastingdienst legt namelijk hoge boetes op bij het niet (tijdig) doen van je aangifte. Het kan best zijn dat je eerste aangifte een nul-aangifte is, maar zorg ervoor dat deze aangifte tijdig wordt ingediend.

Aangifte doen
Een btw-aangifte doe je per maand, per kwartaal of per jaar. De meest gebruikelijke aangifteperiode is een kwartaal, met name om de administratieve lasten die horen bij een btw-aangifte op deze manier te kunnen beperken.

Tijdig aangifte doen blijft belangrijk. De deadline voor de aangifte is de laatste dag van de maand, die volgt op het einde van de periode. Als je bijvoorbeeld aangifte per kwartaal doet, geef je je aangifte voor het derde kwartaal op vóór 31 oktober.

Wil je voorkomen dat je te laat bent met aangifte doen en een boete krijgt? De Belastingdienst heeft een Btw-Alert app (iTunes / Google Play) met een alarmeringsservice. Hiermee krijg je automatisch een melding wanneer het weer tijd is om je aangifte te doen.

Administratie bijhouden
Bij btw hoort niet alleen de aangifte, maar ook het bijhouden van een administratie. Vanuit de Belastingdienst heb je als ondernemer de plicht om een administratie op te zetten waaruit je btw blijkt.

Ten aanzien van je administratie geldt een bewaarplicht van zeven jaar voor facturen en tien jaar voor gegevens over onroerende zaken, elektronische diensten, telecommunicatiediensten en radio- en televisieomroepdiensten.

Je facturen mag je volledig elektronisch bewaren, zolang de scan maar een juiste en volledige weergave is van het origineel.

Het spreekt voor zich dat je een factuur zo snel mogelijk na de geleverde goederen of diensten wilt versturen, maar de regels van de Belastingdienst geven aan dat je dit in ieder geval dient te doen voor de 15e van de maand die volgt op de maand waarin je die goederen of diensten hebt geleverd (voorbeeld: in juni geleverd? Dan uiterlijk 15 juli de factuur versturen).

Administratieve lasten
Je administratie bijhouden vind je misschien niet het meest leuke onderdeel van ondernemer zijn, maar hoort er wel bij. Niet alleen voor je aangifte omzetbelasting, maar ook om tijdig op de hoogte te zijn van de cijfermatige ontwikkelingen van je onderneming.

Kies een vast moment om je administratie bij te houden en plan dit zoveel mogelijk in. Wanneer je dit periodiek al bijhoudt, voorkom je dat je aan het eind van het kwartaal onder tijdsdruk je cijfers bij elkaar moet zoeken.

Nog een laatste tip
Veel ondernemers zijn vaak verrast wanneer ze btw moeten betalen. Wanneer je echter meer omzet dan je inkoopt, wat vaak toch het doel is van je onderneming, zal je btw moeten betalen.

Reserveer daarom voldoende geld om je periodieke btw te kunnen afdragen. Houd daarbij ook rekening met de betalingstermijnen die de belastingdienst hanteert. De uiterste betaaltermijn staat op de aangifte die je van de belastingdienst krijgt.

Vragen
Heb je nog vragen over btw? Heb je hulp nodig bij je btw-aangifte? Neem dan contact op met je adviseur van het NOAB-kantoor.

btw voor starters

Bronnen: belastingdienst.nl

Deze blog is een momentopname en voor het laatst aangepast op 29 september 2017.

Vind een NOAB-kantoor bij jou in de buurt

NOAB kantoor zoeken