Blog Datum: 31-10-2017

De gevolgen van debiteurenbeleid voor je werkkapitaal

In een eerdere blog hebben we tips gegeven over je debiteurenbeleid. Hoe je aan de voorkant ervoor kunt zorgen dat zo min mogelijk problemen ontstaan met niet betalende klanten. Maar ook dat je tijdig actie moet ondernemen wanneer dit wél gebeurt. Maar wist je ook dat niet betalende of laat betalende debiteuren een grote invloed hebben op het werkkapitaal van je onderneming? In deze blog zetten we het voor je op een rijtje en geven we tips hoe je dit kunt beïnvloeden zodat je een gunstiger werkkapitaal krijgt.

Welk effect heeft je debiteurenbeleid op je werkkapitaal?
Wanneer je een verkoop hebt gedaan, zie je dit direct terug in een omzetverantwoording en in je debiteurensaldo. Dat wil echter nog niet zeggen dat je de daadwerkelijke liquide middelen (banksaldo) al binnen hebt. Het binnenkrijgen van deze liquide middelen zorgt ervoor dat je weer nieuwe investeringen kunt doen, je eigen leveranciers kunt betalen of nieuwe voorraad kunt aankopen.

Het is daarom van belang dat je debiteurenpositie zo gezond mogelijk is en daarbij zo snel mogelijk wordt omgezet in liquide middelen (je kas/banksaldo) die je vrij ter beschikking staan.

Heb je klanten die wel goederen of diensten bij je hebben afgenomen, maar nog niet hebben betaald, ook al is de uiterste betaaltermijn ruim verstreken? Bedenk dan goed dat je je klant aan het voorfinancieren bent. Op gegeven moment zal je je zelfs moeten afvragen of je voor een gedeelte van dit openstaand debiteurensaldo niet een voorziening moet treffen. 

Niet betalende klanten/debiteuren hebben ook een effect op de btw die je reeds betaald hebt. Ook hier zullen we via deze blogs aandacht aan gaan besteden.

Hoe kun je dit beïnvloeden?
Hoe kun je je debiteurensaldo nu beïnvloeden? Op welke manier kun je ervoor zorgen dat je klanten op tijd betalen? Of nóg beter: dat ze nog sneller betalen, zodat jij eerder beschikt over de liquide middelen.

Betaalkortingen
Een mogelijkheid is het verstrekken van betaalkortingen. Hierbij krijgen klanten die binnen bijvoorbeeld 4 dagen betalen een betaalkorting van 2% op de factuur. Een gedeelte van je klanten zal hierop in willen gaan, resulterend in een voor jou sneller ontvangen kassaldo. Je NOAB-adviseur kan uitrekenen wat het positief effect is van het verstrekken van zo’n betaalkorting.

Vooruitbetalingen/deelfacturen
Afhankelijk van het product of de dienst die je levert, kun je om vooruitbetalingen vragen. Hierbij laat je de klant alvast een gedeelte van de factuur betalen en het restant bij daadwerkelijke levering. Op deze manier kun jij ook eerder je schulden betalen en zorgt dit ervoor dat je werkkapitaal verbetert.

Moet je bijvoorbeeld een flinke investering doen om je uiteindelijk product of dienst te kunnen leveren aan je klant (zoals een hoge inkooppost), zorg dan dat je vooraf aangeeft dat je in delen zult factureren. Op deze manier hou je je werkkapitaal op orde.

Factoring
In de meest voorkomende gevallen van factoring neemt een factormaatschappij de vordering op jouw klant van je over. Hierbij krijg je direct van de factormaatschappij een bepaald percentage van de factuur overgemaakt (vaak is dit ongeveer 90%) en krijg je het restant bij betaling door jouw klant aan de factormaatschappij. De factormaatschappij hanteert hiervoor een factorfee per factuur. Vraag bij je NOAB-adviseur na of dit een optie kan zijn voor jouw onderneming.

Vragen
Heb je vragen over je debiteurenpositie? Is deze voldoende financieel gezond? Neem dan contact op met je NOAB-adviseur.

Deze blog is een momentopname en voor het laatst aangepast op 31 oktober 2017.

Vind een NOAB-kantoor bij jou in de buurt

NOAB kantoor zoeken