Blog Datum: 15-11-2017

De belastingvormen waar je als mkb’er of zzp’er mee te maken krijgt

Als ondernemer krijg je te maken met allerlei verschillende belastingvormen. Maar wat is nu het verschil tussen deze belastingen? En wanneer is welke belastingvorm van toepassing? In deze blog zetten we het overzichtelijk voor je op een rijtje.

De vier belangrijkste belastingen

Je bent je eigen onderneming begonnen en gaat met veel enthousiasme aan de gang. Al snel loop je tegen de verschillende belastingvormen aan. In deze blog zetten we de verschillende belastingvormen voor je op een rijtje, inclusief de gehanteerde tarieven en belangrijke bepalingen per belastingvorm.

De vier belastingvormen die in deze blog worden behandeld zijn:

 • Omzetbelasting
 • Inkomstenbelasting
 • Vennootschapsbelasting
 • Loonbelasting

Omzetbelasting

Wat is omzetbelasting eigenlijk?
Btw, ofwel omzetbelasting, is de belasting die je betaalt over je omzet. Per periode (dit kan per maand of per kwartaal zijn, maar ook per jaar), doe je als ondernemer btw-aangifte en betaal je deze belasting. Aan de andere kant kun je de btw, die je hebt betaald over je zakelijke inkoopkosten, aftrekken. Dit doe je in dezelfde aangifte: zo verreken je de btw.

De btw-tarieven
In Nederland geldt een standaard btw-tarief van 21%. Uitzonderingen hierop zijn goederen zoals voedingsmiddelen, geneesmiddelen, kunst en boeken. Hiervoor geldt (op dit moment) een 6% tarief. Als je één van de volgende diensten levert, reken je ook 6% btw: reparatie van kleding, kapper, werkzaamheden aan woningen, reparatie van fietsen, aanbieden van logies of kampeerplaatsen, kunstenaars, sport en sauna. Op basis van het nieuwe regeerakkoord van Rutte III zal dit tarief van 6% worden verhoogd naar 9%.

Het 0%-tarief gebruik je wanneer je goederen exporteert naar het buitenland. In dit geval zijn er meer regels verbonden aan je administratie en factuur. De Belastingdienst heeft een lijst met eisen voordat je 0% of 6% btw mag toepassen, stem dit daarom vooraf af met je NOAB-administratie- en belastingadvieskantoor.

Wanneer doe ik btw-aangifte?
Btw-aangifte doe je per maand of per kwartaal (in sommige gevallen mag het ook per jaar). Je geeft de btw op die je hebt berekend aan klanten in de periode dat je de factuur hebt verstuurd. De btw die je mag aftrekken gaat over de kosten die je in diezelfde periode hebt gemaakt en waarvoor je een factuur hebt gekregen.

De btw-aangifte doe je altijd voor de laatste dag van de maand die volgt op het einde van de periode. Je doet bijvoorbeeld aangifte per kwartaal. In dat geval geef je je eerste aangifte van het jaar op voor 1 mei. Doe je per jaar aangifte, dan geldt dat je deze doet voor 1 april.

Belangrijke bepalingen met betrekking tot btw
Ten aanzien van btw kun je als kleine ondernemer korting krijgen. Denk bijvoorbeeld aan de kleineondernemersregeling, waarbij je korting op je btw krijgt wanneer je minder dan € 1.883,- (drempelbedrag 2017) op jaarbasis aan btw moet betalen. Ook kun je in aanmerking komen voor de administratieve lastenverlichting wanneer je jaarlijks minder dan € 1.345,- (drempelbedrag 2017) aan btw betaalt. Wil je weten wanneer je valt onder dit regime en je dus een korting kunt krijgen op je te betalen btw? Neem dan contact op met je NOAB-adviseur.

Gerelateerd artikel: Lees ook ‘Btw voor starters’

Inkomstenbelasting

Wat is inkomstenbelasting?
Inkomstenbelasting (IB) betaal je jaarlijks over je inkomen van dat jaar. De inkomstenbelasting kun je onderverdelen in drie boxen. Deze drie boxen bestaan uit:

 • Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning
 • Box 2: aanmerkelijk belang
 • Box 3: sparen en beleggen

In de box 1 geef je je winst uit onderneming op. Als je ook in loondienst bent, geef je hier je loon op. Je winst uit onderneming wordt bepaald door je omzet (exclusief omzetbelasting, wanneer deze omzet belast is) te nemen, minus je kosten die je gemaakt hebt voor je onderneming. Denk bij kosten niet alleen aan inkoopkosten voor je voorraad of andere inkoopkosten, maar ook aan telefoonkosten en reiskosten.

Een aanmerkelijk belang geef je aan in box 2. Dit is van toepassing als je 5% of meer van de aandelen hebt in een onderneming.

In box 3 is je vermogen opgenomen. Hieronder vallen bijvoorbeeld spaargeld, aandelen of een tweede woning onder aftrek van eventuele schulden.

Wat zijn de tarieven?
De tarieven voor de inkomstenbelasting 2017 zijn (box 1), deze tarieven zullen worden gewijzigd naar aanleiding van het regeerakkoord van Rutte III:

Schijf belastbaar inkomen Percentage
1 t/m € 19.981,- 36,55%
2 Vanaf € 19.982,- t/m € 33.790,- 40,8%
3 Vanaf € 33.791,- t/m € 67.071,- 40,8%
4 Vanaf € 67.072,- 52%

Over je box 2 inkomen betaal je 25% belasting. Over je box 3 inkomen betaal je meer naarmate je meer vermogen hebt. Over vermogen tot € 75.000,- betaal je gemiddeld 2,871% belasting.

Bron: Belastingdienst.nl

Wanneer doe ik aangifte inkomstenbelasting?
Aangifte inkomstenbelasting doe je jaarlijks. De aangifte dient binnen vier maanden na het einde van het boekjaar bij de belastingdienst binnen te zijn. Dit is dus voor 1 mei van het daaropvolgende jaar. Je kunt bij de belastingdienst uitstel aanvragen voor het doen van je aangifte. Een aangifte inkomstenbelasting kun je ook laten invullen door je NOAB-adviseur, op deze manier weet je zeker dat deze op tijd is en dat aan alle bepalingen wordt gedacht.

Belangrijke bepalingen met betrekking tot inkomstenbelasting
Er bestaan verschillende kortingen en belastingvoordelen voor startende ondernemers die interessant voor je kunnen zijn. Met deze kortingen verlaag je je winst uit onderneming en hoef je dus over een lager bedrag belasting te betalen, zoals zelfstandigenaftrek, startersaftrek, kleinschaligheidsinvesteringsaftrek en milieu-investeringsaftrek. Wil je meer weten over deze kortingen? Maak dan snel een afspraak met je NOAB-adviseur. 

Vennootschapsbelasting

Wat is vennootschapsbelasting?
Vennootschapsbelasting (Vpb) is de belasting die je betaalt op het moment dat je een BV hebt of een NV. In sommige gevallen betaalt ook een vereniging of stichting deze belasting, maar dat zijn meer de uitzonderingen op deze regel. 

Wat zijn de tarieven?
De vennootschapsbelasting is verdeeld in twee tarieven. De belastingdienst wil de ondernemingen die minder winst maken ontlasten door een lager tarief te rekenen. Kom je boven een drempelbedrag uit, betaal je meer belasting over dit meerdere bedrag.

De drempelbedragen Vpb 2017:
– Winst tot € 200.000,-: 20% belasting
– Winst boven € 200.000,-: 25% belasting

Bovenstaande tarieven worden aangepast naar aanleiding van het nieuwe regeerakkoord zoals gepresenteerd door Rutte III. Over de eerste schijf wordt dan 16% belasting geheven en over de tweede schijf 21%. De drempelbedragen blijven (vooralsnog) gelijk.

Wanneer doe ik aangifte vennootschapsbelasting?
Je aangifte vennootschapsbelasting doe je jaarlijks na afloop van je jaar. Als je de aangifte via je NOAB-adviseur laat lopen, zal deze hoogstwaarschijnlijk uitstel voor je aanvragen. In dat geval doe je aangifte voor 1 mei het jaar daarna. De deadline voor de aangifte 2017 is daarmee 1 mei 2019. Wordt er geen uitstel aangevraagd, dan dient je aangifte voor 1 juni binnen te zijn van het jaar daarop. Hiermee valt de deadline voor de aangifte 2017 op 1 juni 2018. Vraag dit dus goed na bij je NOAB-adviseur.

Belangrijke bepalingen met betrekking tot vennootschapsbelasting

 • Aftrekposten: Binnen de Vpb zijn er de volgende aftrekposten:
  • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).
  • Milieu-investeringsaftrek (MIA)
  • Energie-investeringsaftrek (EIA)
 • Verliesverrekening: Op het moment dat je geen winst maakt met je BV of NV, maar verlies, mag je dit verlies meenemen naar komend jaar. De winst die je komend jaar maakt, mag je dan verrekenen met het verlies van dit jaar, zodat je minder, of soms zelf geen, belasting hoeft te betalen.
 • Deelnemingsvrijstelling: Als je een deelneming (meestal door middel van aandelen) hebt in een bedrijf, vallen de winsten van deze deelneming onder de deelnemingsvrijstelling. Dit is zo gedaan om te voorkomen dat er over de deelneming twee keer belasting moet worden betaald. Namelijk één keer in de eigen aangifte en één keer in de aangifte van de moedermaatschappij die de aandelen houdt.

Weet je niet zeker of je gebruik kunt maken van bovenstaande bepalingen? Overleg dit met je NOAB-kantoor.

Loonbelasting

Wat is loonbelasting?
Op het moment dat je personeel in dienst gaat nemen, maar ook wanneer je jezelf salaris uitkeert vanuit je BV, krijg je te maken met loonbelasting. De loonbelasting en premies voor de volksverzekeringen betaal je over de lonen van je medewerkers, rekening houdend met diverse kortingen en heffingen.

Wat zijn de tarieven?
Ten aanzien van de loonbelasting wordt een progressieve tarieventabel gehanteerd. Deze tarieventabel is te downloaden op de website van de Belastingdienst. 

Wanneer doe ik aangifte loonbelasting?
De aangifte loonheffing dient te worden ingediend bij iedere salarisronde, in veel gevallen is dit per maand of per vier weken.Wanneer je maximaal 10 werknemers hebt, kun je de aangifte loonbelasting indienen via de digitale portal van de belastingdienst. De aangifte kan ook ingediend worden met andere aangiftesoftware of kan worden verzorgd door je administratie- en belastingkantoor. Je NOAB-kantoor is je hiermee graag van dienst.

Belangrijke bepalingen met betrekking tot loonbelasting
Ten aanzien van de loonbelasting zijn er verschillende bepalingen waar je als ondernemer rekening mee dient te houden.

 • Tijdige aanmelding van je onderneming als werkgever. Voor meer informatie, zie de website van de Belastingdienst.
 • Werkkostenregeling: deze regeling heeft sinds 2015 alle verschillende regelingen rondom vergoedingen en verstrekkingen vervangen. Als werkgever bepaal je je vrije ruimte. Dit is 1,2% van het totaal fiscaal loon van je werknemers. Binnen deze vrije ruimte mogen vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers worden gedaan. Wanneer je over deze vrije ruimte heen gaat, betaal je 80% eindheffing. Het is daarom van groot belang om de werkkostenregeling goed te administreren.
 • Reiskosten: of je medewerkers nu met het openbaar vervoer reizen, een personenauto van de zaak rijden of in een bestelbus van de zaak rijden, aan de vergoeding van reiskosten zijn diverse regels gebonden. Denk hierbij aan maximale vergoedingen, bijtelling en administratie.

Om er zeker van te zijn dat je altijd op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen op het gebied van loonbelasting, of als je nog vragen hebt, raadpleeg dan je NOAB-administratie- en belastingadvieskantoor.

Hier vind je een NOAB-kantoor in jouw omgeving.

Deze blog is een momentopname en voor het laatst aangepast op 15 november 2017.

Vind een NOAB-kantoor bij jou in de buurt

NOAB kantoor zoeken