Blog Datum: 28-11-2017

Wat kost mijn personeel écht?

Kosten van je personeel gaan veel verder dan alleen het brutosalaris en zéker verder dan het nettosalaris dat je werknemer gestort krijgt. Met welke kostenposten moet je rekening houden als je personeel gaat aannemen?

Kostenposten bij het aannemen van personeel

Voor een groot aantal ondernemers komt op een keer het punt dat je je eerste medewerker aan wilt gaan nemen. Naast alle juridische zaken die hiermee gemoeid zijn, zijn er ook kosten waar je als werkgever rekening mee dient te houden.

Een werknemer ziet uitsluitend zijn nettosalaris en onkostenvergoedingen die iedere maand op zijn bankrekening gestort worden. Als werkgever voel je vooral het brutosalaris. Maar daar blijft het niet bij. Want naast het brutosalaris is er een groot aantal kostenposten, waar je misschien niet meteen aan denkt bij het aannemen van personeel.

Werkgeverslasten

Om te komen van het brutosalaris naar het nettosalaris is er een aantal zaken waar je als werkgever rekening mee dient te houden. Dit zijn lasten die jij als werkgever dient te dragen.

Pensioenlasten
Afhankelijk van de regeling waar je gebruik van maakt, betaal je het werkgeversdeel van de pensioenlasten van je werknemer. Een werknemer ziet uitsluitend het werknemersgedeelte op zijn loonstrook, maar is zich er (vaak) niet van bewust dat jij als werkgever ook een groot gedeelte bijdraagt.

Sociale lasten en loonheffing
Als werkgever draag je de sociale lasten en loonheffing af aan de Belastingdienst. Deze lasten worden grotendeels gedragen door je werknemer, maar die dien jij als werkgever in eerste instantie wel te betalen aan de Belastingdienst. De werknemer houdt hierdoor minder nettosalaris over. Dit zorgt dus wel voor een uitstroom van geld uit je onderneming. Ook over vakantiegeld dien je deze lasten af te dragen.

Vakantiegeld
Een groot gedeelte van de Nederlandse werkgevers verstrekt in de maand mei of juni het vakantiegeld. Daarom zijn deze maanden voor ondernemers van oudsher vaak dure maanden. Het verstrekken van vakantiegeld is een verplichting in Nederland. Dit vakantiegeld bedraagt meestal 8% van het bruto jaarsalaris. Let op: ook over dit vakantiegeld dien je sociale lasten af te dragen, zie de bovenstaande alinea ‘Sociale lasten en loonheffing’. 

CAO
Nog een extra aandachtspunt: wanneer je als onderneming onder een cao valt, kunnen er aanvullende eisen gelden. Zo kan een cao een hogere vakantiegelduitkering verplicht stellen of een verplichte aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds. Val je onder een cao? Dan is het raadzaam om contact op te nemen met je NOAB-gecertificeerde adviseur om op een rijtje te zetten wat dit voor gevolgen heeft voor je personeel. Zij beschikken over up-to-date informatie over alle cao’s in Nederland.

Nog een aantal extra lasten

Bovenstaande lasten zijn bij de meeste werkgevers wel in beeld. Maar heb je ook aan deze kosten gedacht?

Secundaire arbeidsvoorwaarden
Naast de primaire lasten die je als werkgever hebt, heb je vaak ook te maken met secundaire arbeidsvoorwaarden. Denk hierbij aan vergoeding van reiskosten, aanbieden van een laptop en/of telefoon of het verstrekken van een fitnessabonnement. Kijk hierbij goed wat jij vindt dat past bij de cultuur van je onderneming en de functie van de werknemer.

Loonadministratie
Maandelijks dient je werknemer een loonstrook te krijgen voordat deze uitbetaald wordt. Daarnaast moet er jaarlijks een jaaropgaaf verstrekt worden. Dit kun je zelf verwerken in de administratie, maar je kunt de loonadministratie ook uitbesteden.

Wanneer je de loonadministratie uitbesteedt, variëren de kosten hiervan op basis van de hoeveelheid werk die je zelf nog blijft doen. Verwerk je bijvoorbeeld wel zelf nog alle maandelijkse mutaties in de loonadministratie? Dan ben je minder kwijt dan als je zowel de maandelijkse mutaties als het maken van de loonstroken en loonjournaalposten hebt uitbesteed.

Opstellen arbeidsovereenkomsten
Het opstellen van arbeidsovereenkomsten is een belangrijk onderdeel van het werkgeverschap. Je NOAB-kantoor kan helpen bij het opstellen van goede arbeidsovereenkomsten voor vaste en tijdelijke medewerkers. Maar ook voor bijvoorbeeld je partner die meewerkt in je bedrijf. Deze overeenkomsten moeten ervoor zorgen dat je duidelijke afspraken maakt met je werknemers en dat je juridisch geen risico loopt wanneer de arbeidsrelatie niet meer goed is. Laat je in dit geval ook bijstaan door een NOAB-kantoor, die ook een gespecialiseerde jurist in kan schakelen als dat nodig is.

Verzekeringen
Controleer of je huidige verzekeringen voldoen om ook je werkgevers en eventuele schade te dekken. Stem dit voor de zekerheid af met je verzekeringsagent. Denk bij verzekeringen voor je personeel onder andere aan:

  • Ziekteverzuimverzekering;
  • Collectieve ongevallenverzekering;
  • Aansprakelijkheidsverzekering; en
  • Nabestaandenverzekering

Werkplek
Grote kans dat je als éénpitter nog vanuit huis werkt. Wanneer je personeel aanneemt, kun je je afvragen of dit nog de meest ideale situatie is. Er zijn situaties waarbij het huren van een ruimte met meer werkplekken verstandig is.

Softwarelicenties
Veel software is gratis zolang je er met één persoon gebruik van maakt. Of je betaalt per softwarelicentie. Houd er rekening mee dat personeel ook gebruik moet kunnen maken van de software die voor de uitvoer van hun functie van belang is en dat hier hoogstwaarschijnlijk kosten aan verbonden zijn. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om software voor je administratie, maar ook emailservers, marketingtools, tekenprogramma’s of office-programma’s. En vergeet de licenties voor bijvoorbeeld Windows niet.

Vragen?

Sta je op het punt om je eerste werknemer aan te nemen? Neem in dat geval contact op met een NOAB-gecertificeerd kantoor om samen te kijken wat er voor jou allemaal geregeld moet worden. Zo maken jij en je nieuwe medewerker een goede start. Hier vind je een NOAB-kantoor in de buurt!

Deze blog is een momentopname en voor het laatst aangepast op 28 november 2017.

 

Vind een NOAB-kantoor bij jou in de buurt

NOAB kantoor zoeken